Management

Sören Karlsson

Sören Karlsson

VD Bengt Dahlgren Linköping AB

Year of birth: 1959

Education:
Maskiningenjör

Main work experience:
Entreprenör inom VVS i 25 år, VVS-konsult i 9 år.

Lars Kjellgren

Lars Kjellgren

VD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Year of birth: 1955

Education:
Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Main work experience:
Olika befattningar inom Bengt Dahlgren AB, VD för Bengt Dahlgren Stockholm AB sedan 1991.

Agneta Lundén-Hjält

Agneta Lundén-Hjält

HR-chef Koncern

Year of birth: 1958

Education:
Civilekonom, fil.kand psykolog

Main work experience:
Ekonomiansvarig/Controller på Caran AB, HR-chef VM-data, HR-chef Semcon AB.

Per-Anders Marberg

Per-Anders Marberg

VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Year of birth: 1967

Education:
Brandingenjör

Main work experience:
Brandkonsult i Byggbranschen, Ledare.

Mikael Sundell

Mikael Sundell

VD Bengt Dahlgren Skövde AB

Year of birth: 1961

Education:
Högskoleingenjör energiteknik, Mälardalens högskola

Main work experience:
Teknikkonsult sen mitten av 1980-talet, VD sedan 1999.

Michael Walmerud

Michael Walmerud

VD Bengt Dahlgren Göteborg AB

Year of birth: 1967

Education:
Msc Civil Engineering, CTH

Main work experience:
Vvd Akademiska Hus AB, VD Projektgaranti AB, Transaktionsansvarig Catella SwedeBroker AB, Fastighetschef Postfastigheter AB, Projektchef NCC Fastigheter AB

Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Year of birth: 1971

Education:
Autodidakt

Main work experience:
Gymnasieingenjör i grunden och därefter i ledande befattningar inom Coor, Heatex, Skanska.

Board

Anette Asklin

Anette Asklin

Styrelseordförande Koncern

Year of birth: 1961

Elected to the board: 2019

Main work experience:
Tidigare befattningar;finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen och ett flertal chefsbefattningar inom Nordbanken (nuvarande Nordea) samt Götabanken.

Other board assignments:

Ordförande i RO-gruppen Förvaltning AB, GU Ventures AB, styrelseledamot i Fabege AB, Jernhusen AB, Inhouse Tech i Göteborg AB samt fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Erik Almgren

Erik Almgren

Styrelseledamot

Year of birth: 1977

Elected to the board: 2007

Main work experience:
Konsult i byggbranschen.

Other board assignments:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

Christian Johansson

Christian Johansson

Styrelseledamot

Year of birth: 1981

Elected to the board: 2015

Main work experience:
VVS-projektör

Other board assignments:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Göteborg AB.

Christer Larsson

Christer Larsson

Styrelseledamot

Year of birth: 1960

Elected to the board: 2012

Main work experience:
Mestadels Bengt Dahlgren men även kort på Svenska Fläktfabriken och Byggforskningsinstitutet.

Other board assignments:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Agneta Lundén-Hjält

Agneta Lundén-Hjält

Styrelseledamot

Year of birth: 1958

Elected to the board: 2014

Main work experience:
Ekonomiansvarig/Controller på Caran AB, HR-chef VM-data, HR-chef Semcon AB.

Other board assignments:

HR-chef koncern Bengt Dahlgren

Petra Palmgren Lindwall

Petra Palmgren Lindwall

Adjungerad styrelseledamot

Year of birth: 1966

Elected to the board: 2019

Main work experience:
Marknad & Försäljning, Affärsutveckling, Bolagsutveckling, Investment Management i olika börsnoterade och privatägda tillväxtbolag med nationell och internationell marknad.

Other board assignments:

Ordförande Amido AB, Ledamot Västmanlandsfonden AB, Ordförande Stendahls Group AB och Stendahls Reklambyrå AB, Ordförande DH Solutions AB.

Eva Eklund

Eva Eklund

Adjungerad styrelseledamot

Year of birth: 1966

Elected to the board: 2019

Main work experience:
20 år som konsult inom arkitekt och konstruktion och 10 år som projektledare och beställarombud i byggprojekt.

Other board assignments:

Ordförande Eklund Projekt & Fastighetspartner AB, styrelseordförande för Bengt Dahlgren Skövde och Linköping.

Jan Leife

Jan Leife

Adjungerad styrelseledamot

Year of birth: 1959

Elected to the board: 2018

Main work experience:
CEO Niras AB samt medlem i koncernledningen Niras Group, Grundare och CEO, Foodtech startup i Boston, Managing Director, Grant Thornton Management Consulting AB.

Other board assignments:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Stockholm AB

Åke Rautio

Åke Rautio

Adjungerad styrelseledamot

Year of birth: 1954

Elected to the board: 2019

Main work experience:
VD Bengt Dahlgren, Göteborg

Other board assignments:

Åke Rautio Konsult AB, Arja Holmstedt Konsult AB, Brf Orust Härmanö, styrelseordförande i Bengt Dahlgren Syd AB.

Johan Skjöld

Johan Skjöld

Adjungerad styrelseledamot

Year of birth: 1972

Elected to the board: 2014

Main work experience:
Företagsledare, Serieentreprenör, Investerare, Författare

Other board assignments:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Saltasviken AB, Kanndalsbergen AB sam rådgivare till ett flertal styrelser och företagsledningar

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.