Äntligen klart med investeringsbidraget för solceller

Nyhet

Den 10 april kom beskedet att regeringen kommer att skjuta till ytterligare 300 miljoner kronor i budgeten för solcellsstödet 2019.

Totalt är nu stödet uppe i 736 miljoner kronor. Stödet för respektive anläggning blir 20 procent per anläggning, mot tidigare föreslagna 15 procent. Höjningen av budgeten visar tecken på att regeringen även fortsättningsvis tror på solceller och sannolikt kommer att fortsätta att satsa på solcellsstödet. Det är därför troligt att det även i höstbudgeten kan komma ytterligare höjningar inför 2020.

Intresset för solceller var stort under 2018 vilket betyder att många ansökningar om solcellsstöd står i kö hos länsstyrelserna. Köande ansökningar som enligt regeringen får stöd beslutat från och med 8 maj 2019 kommer därmed att få den nya stödnivån på 20 procent.

För privata egna hemägare är det möjligt att investeringsstödet redan nästa år ersättas av ett grönt rotavdrag, som dras av direkt på fakturan.

– Det här innebär sammantaget att flera kan ta del av stödet, menar Dag Rådeström Seniorkonsult Solenergi. Han uppmanar därför till att man ska fortsätta att ansöka.

 

Bengt Dahlgren i Stockholm håller även en Ekofrukost om solceller den 23 maj, som du kan läsa mer om och anmäla dig till här.

 

Bengt Dahlgren kan hjälpa dig med:

Konsultation och utbildning solcellsanläggningar
Vi kan bistå med svar på frågor kring solceller och utbildar er inom teknik, juridik, ekonomi, miljöaspekter och affärsnytta samt upphandling av solcellsanläggningar.
Optimerade tak och kartläggning för solceller
Vi är med tidigt i nybyggnadsskedet och bistår med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för solceller på fastigheten. Vi kan även kartlägga befintligt fastighetsbestånd och identifiera lämpliga fastigheter för solceller.
Bygglov och upphandling av solceller
Vi upprättar aktuella handlingar och driver projektet igenom bygglovsprocessen till färdig bygglov. Vi tar fram kompletta upphandlingsunderlag och ansvarar för genomförandet av hela upphandlingsprocessen där vi presenterar och rekommenderar det bästa anbudet.
Leverans, besiktning och kontroll av solcellsinstallation
Vi tar hand om hela leveransprojektet, tillser att leveransen sker enligt avtal, med kvalitet och i linje med gällande arbetsmiljöregler. Vi kan åta oss att besiktiga anläggningen enligt gällande regelverk för el och solcellsinstallation och under garantitiden gör vi årliga besiktningar av funktion och produktion.

Använd gärna kontaktformuläret längst ned på sidan eller kontakta Dag Rådeström direkt för mer information.

 

Contact

Dag Rådeström

Dag Rådeström

Solenergi

Energy

Stockholm

072-582 62 03
firstname.lastname@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.