Bengt Dahlgren med på träff för nyanlända med erfarenhet inom samhällsbyggnadsyrken

Nyhet

Torsdagen den 14/9 samlas  Bengt Dahlgren tillsammans med 12 andra arbetsgivare inom samhällsbyggnadsbranschen och 65 nyanlända med utbildning eller erfarenhet från samhällsbyggnadsyrken på GR.
Träffen handlar om att sammanföra arbetsgivarna med nyanlända som besitter den kompetens som arbetsgivarna behöver. Anledningen till den stora efterfrågan på kompetens inom samhällsbyggnad är den höga byggtakten i Västsverige.
Torsdagens träff arrangeras inom GR:s praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare: På rätt plats.

Läs mer om träffen och praktikprogrammet här.

 

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.