Bengt Dahlgren medverkar i Chalmerskursen Byggnadsteknisk projektering

Nyhet

Eleverna ska få en grundläggande förståelse för hur brandskyddet påverkar en byggnads utformning, säger Bengt Dahlgrens Jennie Werner.

Jennie Werner, som själv är brandingenjör, håller i en föreläsning för studenter som läser masterprogram i konstruktionsteknik och byggnadsteknologi på Chalmers. Under kursen byggnadsteknisk projektering ska studenterna utforma en byggnad med butik, lager och kontor, med höga krav på funktionalitet, innemiljö och säkerhet.

– De ska få med alla delar, som konstruktion, installation, vvs samt brandskydd och utrymning, säger hon.

Representanter från näringslivet medverkar för att ge eleverna en större förståelse för hur ett sådant projekt ser ut i det verkliga livet. Jennie Werner håller i en föreläsning om brandteknisk projektering. Inför föreläsningen får studenterna en engelsk översättning av Boverkets byggregler att läsa.

– En del av studenterna är från andra delar av världen så hela kursen är på engelska. Föreläsningen jag håller i heter firesafety design. Syftet är att jag ska vara med och hjälpa dem i deras egna projekt och att de ska få en förståelse för hur brandskyddet påverkar en byggnads utformning. De ska få insikt i brandprojektörens del. Utbildningsledningen vill att studenterna ska komma ut och träffa ingenjörer som har olika inriktning för att de ska få en insyn och förståelse för hur det är att jobba i ett projekt i verkligheten, säger hon.

Jennie Werner menar att det är nyttigt även för henne att lära ut det som hon jobbar med varje dag.

– På så vis håller jag mina kunskaper fräscha också, man lär sig själv genom att översätta något komplicerat till en förståelig nivå. Dessutom är det studenter från andra delar av världen som går den här kursen så jag får en bra inblick i hur brandskydd skiljer sig länder emellan, säger hon.

Please contact us by filling the form below. We will reply to you as soon as possible.