Bengt Dahlgren stödföretag till Sverige för UNHCR

Nyhet

Bengt Dahlgren har gått in som stödföretag för UNHCR. Idag är över 65 miljoner barn, kvinnor och män på flykt runt om i världen. Människor som lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. För många familjer är situationen akut och vi på Bengt Dahlgren går in som stödföretag för att UNHCR ska kunna fortsätta möta och hjälpa dessa familjer.

 

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.