Bengt Dahlgrens medarbetare tilldelas brandtekniskt stipendium

Nyhet

Nils Olsson tilldelas stipendie för arbetet med handboken ”Hållbart Brandskydd”.

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap tilldelade igår ett stipendium till Bengt Dahlgrens medarbetare Nils Olsson för arbetet med handboken ”Hållbart Brandskydd”.

Nils Olsson, utvecklingsansvarig inom Brand&Risk på Bengt Dahlgren, har tillsammans med Therése Göras, tidigare hållbarhetsansvarig inom Brand & Risk, under 2018 verkat för att lyfta in hållbarhetsperspektivet i brandskyddsprojektering. Resultat av arbetet blev handboken ”Hållbart Brandskydd” för vilken både Nils Olsson och Therése Göras tilldelades varsitt stipendium den 4 mars 2019.

“Vi lever i en tid där resultatet av klimatpåverkan från människor blir allt tydligare. För att nå ett hållbart samhälle krävs att alla är med och bidrar med kunskap och engagemang. På Bengt Dahlgren driver vi sedan många år ett aktivt hållbarhetsarbete och det blev en naturlig förlängning att se vidare på hur branschen kan arbeta med hållbart brandskyddsprojektering. Det känns därför också otroligt roligt att uppmärksammas för ”Hållbart brandskydd” och vår förhoppning är att kunskaperna sprids i branschen. Jag vill också igen tacka alla som bidragit med kunskap och inspel under arbetet”, säger Nils Olsson.

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV, är en mötesplats för alla med intresse för brandskydd. BIV tilldelade Nils Olsson stipendiet med motiveringen: Nils Olsson har varit drivande med att lyfta in brandingenjörens verksamhetsområde i ett hållbarhetsperspektiv. Han har varit engagerad i att ta fram handboken ”Hållbart Brandskydd” som visar hur hållbarhetsaspekter påverkas av val som sker inom brandingenjörens vardag. Han har genom en ny tillämpningsmetod visat hur klimatpåverkan påverkas av strategiska val av brandskyddslösningar och visar vidare på brandtekniska aspekter gällande t.ex. solceller och gröna fasader och kopplingen till en klimatpåverkan.

Hållbart Brandskydd kan beställas online HÄR.


Contact

Nils Olsson

Nils Olsson

Fire

Göteborg

031-720 26 50
firstname.lastname@bengtdahlgren.se

Please contact us by filling the form below. We will reply to you as soon as possible.