SIV-föreläsning

8 Oct 2019, 11:00-13:00, Uppsala

Bengt Dahlgrens Nora Poormortezavy och Mathilde Johnnni håller en lunchföreläsning för det kvinnliga ingenjörsnätverket SIV i Uppsala.

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.