Tekniklunch i Göteborg om Hoppet – den första fossilfria förskolan

6 Mar 2019, 11.30-13.00, Göteborg

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av en byggnads klimatpåverkan kan kopplas till byggskedet. Fokus inom branschen har länge varit energieffektivitet. I innovationsprojektet Hoppet inkluderas även byggskedet.

Den 6/3 håller vi en tekniklunch om Hoppet – den första fossilfria förskolan.

Anmälan och mer info HÄR.

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.