Workshop – Nu ska vi nolla i bygg- och anläggningssektorn!

13-10 Dec 2018, 10:00-16:00

Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor har tagits fram inom regeringsinitiativet. Fossilfritt Sverige och Sveriges Byggindustrier har ansvaret att implementera färdplanen i hela
värdekedjan. Syftet är att branschen gemensamt ska arbeta med projekt och aktiviteter som leder byggbranschen mot ett hållbart, klimatneutralt byggande. Målet är att bygg- och anläggningssektorns utsläpp ska ha
minskat till noll senast 2045.

I samverkan med Bengt Dahlgren, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, Klimat 2030 och Johannebergs Science Park bjuder vi in till en heldags workshop där vi ska gå igenom målen i färdplanen och framförallt ska vi blicka framåt och se vilka frågeställningar vi ska börja ta tag i inom Region Väst. Detta blir starten i arbetet att implementera färdplanen i Region Väst – hoppas du vill vara med!

Workshop – Inbjudan

Please contact us by filling the form below. We will reply to you as soon as possible.