Handböcker

Vi på Bengt Dahlgren vill dela med oss av vår kunskap.

Vi har skrivit flera olika handböcker och fickfoldrar om våra olika tjänsteområden. Nedan finner du alla böcker samt hur du beställer eller laddar ner dem. Du hittar också mer information om våra olika tjänsteområden och vad vi kan hjälpa dig som kund med här.

 

NEDLADDNINGSBARA FICKFOLDRAR

Dessa fickfoldrar finns som nedladdningsbara pdf’er. Om du behöver foldern i tryckt format så använd kontaktformuläret längst ner på sidan så skickar vi gärna.

 

Brandskydd i fickformat

Vår populära fickhandbok har genomgått en ordentlig face lift och har kompletterats med ytterligare bra information. I denna fickhandbok kan du på ett enkelt sätt få svar på de vanligaste frågorna om brandskydd.

Ladda ner Brandskydd i fickformat.

 

Fastighetsautomation i fickformat

I denna guide vill vi förenkla och ge förståelse för fastighetsautomation. Den ska fungera som ett stöd för dig som står inför ett val av styr- och övervakningssystem eller mätsystem, ge svar om du stöter på frågor samt förklara begrepp som du inte känner igen.

Ladda ner Fastighetsautomation i fickformat.

 

Fuktskyddsguiden

Många inom byggbranschen tycker att allt inom fukt är svårt och besvärligt. Denna skrift vill försöka öka kunskapen kring fukt, fuktsäkerhet och fuktskydd. Fuktfrågor borde behandlas i byggnadens alla skeden, från idé till förverkligande av ett hus och även under förvaltningen. Denna bok är gratis.

Ladda ner Fuktskyddsguiden.

 

Hållbarhetsguiden

Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige vilket innebär en betydande del av utsläppen av växthusgaser och användandet av naturresurser. Denna folder beskriver en hållbar byggnation utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ladda ner Hållbarhetsguiden.

 

Installationskalkyler i fickformat

För att du som byggherre, entreprenör eller projektledare ska kunna fatta korrekta beslut för investeringar behövs väl genomförda kalkyler. Här får du en fingervisning om hur kostnader i projekt vanligtvis fördelas samt hur de olika skedena i byggprocessen kan underlättas genom bra kalkylering.

Ladda ner Installationskalkyler i fickformat.

 

Miljöcertifieringsguide för befintliga byggnader

Vår guide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bland annat: Vad är miljöklassning? Vilket system bör jag välja? Vad kostar det?

Ladda ner Miljöcertifieringsguide för befintliga byggnader.

 

 

Miljöcertifieringsguide för nybyggnation

Vår guide ger dig svar på de vanligaste frågorna som bland annat: Vad är miljöklassning? Vilket system bör jag välja? Vad kostar det?

Ladda ner Miljöcertifieringsguide för nybyggnation.

 

 

Sprinkler i fickformat

Detta häfte vill på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt svara på vanliga frågor om sprinkler. Svaren på de utvalda frågorna är relativt heltäckande men givetvis råder vi den som i ett projekt behöver utreda frågorna att ta hjälp från en sprinklerkonsult.

Ladda ner Sprinkler i fickformat.

 

 

 

BESTÄLLNINGSBARA BÖCKER

Dessa böcker beställer du genom att använda vårt beställningsformulär som finns som länk vid varje bok. Boken/böckerna skickas med post och betalning sker via faktura som även den skickas med post.

 

Brandskydd för bostadshus

Här samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt med optimal säkerhetsnivå. Handboken behandlar bland annat strategiska vägval vid nyproduktion, erfarenheter från bränder, lagstiftning och vägledning hur denna kan uppfyllas, brandskyddskrav vid ändring, småhus, drift och förvaltning. Handboken riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster m.fl. Beställ Brandskydd för bostadshus.

 

Brandskydd rätt utfört

Denna handbok fokuserar på de utförandekontroller av brandskydd som utförs i syfte att säkerställa att samhällets krav enligt byggreglerna uppfylls. Bokens huvudfokus ligger på de utförandekontroller som bör utföras i byggskedet. Boken ger även tips om vad som bör kontrolleras och hur detta ska utföras.
ISBN 978-91-637-3036-8. Beställ Brandskydd rätt utfört.

 

 

Brandskydd vid ombyggnad och underhåll

Vid ombyggnad och underhåll kan Bygglagstiftningen vara svår att tolka. Kraven utgår från vad som ändras och i vilken omfattning. I boken får du vägledning om vilka brandskyddskrav som gäller och hur de kan uppfyllas. Med ett stort antal exempel på vanliga ombyggnader och underhållsåtgärder, med tillhörande kravnivå, ger vi förslag till utformning och på lösningar. Fokus ligger på ventilationsombyggnader men ger även vägledning till dig som planerar, projekterar och utför stambyten och fasadombyggnader. Beställ Brandskydd vid ombyggnad och underhåll.

 

Hållbart brandskydd

Denna handbok hjälper dig att fatta medvetna beslut om hållbara åtgärder inom det brandtekniska området. Handboken visar hur olika brandtekniska utformningar kan jämföras med varandra ur ett hållbarhetsperspektiv, klimatpåverkan vid säkerhetshöjande brandskyddsinstallationer, innehåll av farliga ämnen i brandskyddsprodukter, hur nya hållbara byggnadsutformningar påverkar brandskyddet, hur befintliga produkter kan förstärkas istället för att bytas vid ändringsprojekt, hur man bygger en flexibel byggnad som inte behöver ändras vid nya förutsättningar m.m. Beställ Hållbart brandskydd.

 

Projektering av VVS-installationer

Fokus i denna bok ligger på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. Målgrupp är främst högskole- och universitetsstudenter men även yrkesverksamma som vill förstå bakgrunden till VVS-projektörens val av system etc. ISBN 987-91-44-05561-9. Beställ Projektering av VVS-installationer.

 

 

 

BESTÄLLNINGSBARA BÖCKER VIA EXTERN SIDA

Dessa böcker beställer du via en extern hemsida.

 

Brandskyddshandboken

Den kompletta handboken, med syfte att förklara och förtydliga brandavsnittet i BBR. Den är nu uppdaterad efter senaste bestämmelserna i Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det är Bengt Dahlgren Brand & Risk, Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH som står bakom handboken. Brandskyddshandboken är ett måste för alla i bygg- och fastighetsbranschen. Du beställer den via en extern hemsida. Beställ Brandskyddshandboken.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.