Lyssna på föredrag om “Geoenergilager i kombination med solenergi”

Nyhet

Är du intresserad av geoenergilager eller solenergi?
Vår medarbetare José Acuña har deltagit i ett webinar om ”Geoenergilager i kombination med solenergi” tillsammans med ISES – International Solar Energy Society.

Webinariet finns nu inspelat och du hittar det genom att klicka här.
José Acuñas medverkan start vid minut 28.

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.