Nu erbjuder vi Citylab certifiering

Nyhet

Mathilda Silva och Maria Perzon på Bengt Dahlgren har deltagit i den första utbildningen för att bli certifierade Citylabsamordnare. Citylab Action är ett svenskt, nyutvecklat system för att hållbarhetscertifiera stadsdelar i planeringsskedet. Målet är att stadsutvecklingsprojekten ska få stöd i att formulera hållbarhetsmål och säkerställa att dessa realiseras i stadsbyggnadsprojekt. Dessutom får projektet en bättre möjlighet att få med alla aktörer hela vägen genom processen och en tredjepartsgranskning av projektets hållbarhetsarbete.

Hör av er om ni vill diskutera hållbarhetssamordning i stadsdelsutveckling!

Läs mer om citylab HÄR.

Please contact us by filling the form below. We will reply to you as soon as possible.