Energieffektiv skola

Bengt Dahlgrens Växjökontor har varit med från början till slut i detta projekt i form av energisamordnare, projektör av värme, vatten, komfortkyla kök, ventilation och styr.

Projektet handlar om renoveringen av en högstadieskola från 1972 för 480 elever. Renoveringen omfattade skolans yttre skal samt tekniska system som värme, ventilation och styr. Målet med projektet var att minska energiförbrukningen på 180 kWh/m2, år till mindre än hälften, som mål sattes 80 kWh/m2, år. Skolan är ursprungligen i två plan och vid ombyggnaden tillskapades en varmvind för ny ventilation och dragning av kanalsystem.

Arbetet delades upp i två etapper där man delade av skolan så att verksamheten kunde fortgå i delar av byggnaden även under byggtiden. Ytterväggarnas renovering omfattade tätning av utfackningsväggar mot bärande pelare, tilläggsisolering (70-120mm mineralull) samt nya 3-glasfönster.

Byggnaden har försetts med helt ny luftbehandlingsanläggning med FTX-system och värmecentralen byggdes om med värmeväxlare. Belysning styrs via KNX/Dalia genom Lindinvent. Vi har även installerat solceller med en effekt på 30 kW som tillgodogörs byggnaden.

Efter 1 års mätningar efter slutförd renovering kan vi konstatera att energiförbrukningen sjunkit från 180 till 54 kWh/m2,år graddagskorrigerat. Det är 26 kWh/m2, år mindre än förutsatt mål. I utsprungsalternativet räknades det inte med att man skulle kunna täta byggnadskostruktionen i den omfattning som det faktist gick, detta bidrar mycket till det låga resultatet. Även tillskapandet av vindsvåningen möjliggjorde projektering av en mycket energieffektiv systemuppbyggnad av ventilationen.

More projects

Please contact us by filling the form below. We will reply to you as soon as possible.