Nytt vård- och omsorgsboende

Nytt vård- och omsorgsboende byggs vid Fäladsområdet i Kristianstad

Huset på 3900 kvm blir tre våningar högt och rymmer 54 lägenheter. I anslutning till boendet kommer det även att anläggas en trädgård. Inflyttning beräknas kunna ske i september 2017.
Det finns ett stort behov av nya boendeplatser inom äldreomsorgen i Kristianstad. Projektet kan bidra till att lösa kommunens behov med ett modernt och miljöcertifierat boende.
Huset byggs med ambitionen att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED guld.
Bengt Dahlgren deltar i projektet och utför brandskyddsprojektering enligt analytisk dimensionering vilket optimerar de brandskyddstekniska lösningarna för bästa kundnytta.

More projects

  • Get in touch with us by filling out the form below. We will respond as soon as possible.